byte

Tek bir karakteri (char) tutabilen bir depolama birimi. Hemen hemen tüm modern bilgisayarlarda, bir bayt 8 bit'e eşittir.