branch

Branch, İngilizce dal, branş anlamlarına gelmektedir. git üzerinde repository'lerin dallarına denir.

branches