boolean

Matematik ve bilgisayar bilimlerinde sadece doğru veya yanlış olabilecek değişken tipine denir. Bu değişkenler sadece 0 ve 1 veya True ve False değerlerini alır. Karşılıkları Doğru ve Yanlış'tır.

Boolean(10 > 9); // true değerine eşittir
Boolean(10 > 15); // false değerine eşittir

Bir değere sahip olmayan (matematiksel olarak boş bir değere sahip olan veya henüz hiç değeri belirlenmemiş) değişkenler false değerini alır.

var x = 0;

Boolean(x); // x = false

// veya

var y = '';

Boolean(y); // y = false

// veya

var z;

Boolean(z); // z = false