bit

İkili terimin (binary) kısaltması, bilgisayardaki en küçük bilgi birimidir. Tek bir bit 0 veya 1 değerlerinden yalnızca birini tutar. Ardışık bitleri daha büyük birimler halinde birleştirerek daha anlamlı bilgiler elde edilir. Örneğin, bir bayt (byte) 8 ardışık bitten oluşur.