biginteger

Integer veri tipinin hafızasında tutabileceği belli bir byte kapasitesi vardır. Biginteger kütüphanesi, gerekli durumlarda bir değişkendeki byte sınırını kaldırarak, istediğimiz veriyi o değişkende saklamamıza yardımcı olur.

Örneğin C# ile;

// using System.Numerics;
// diyerek numeric kutuphanesini koda dahil ettikten sonra
BigInteger result = BigInteger.pow(2,900);

Console.WriteLine(result);

diyerek, integer veri tipinin saklayamayacağı büyüklükte bir veri oluşturabiliriz.