async

Türkçe olarak anlatmak istersek Eşzamansız programlama olarak tanımlanabilir. Basitçe tek bir thread üzerinde bir çok fonksiyonu veya isteği karşılamak mümkündür ama standart yapıda işlemler sıraya girerek görevlerini yerine getirir. Buna SYNC (senkron) denir. Async'de ise bu işler birbirlerinden ayrı sıraya girmeden aynı anda başlatılabilir. Her işlem bir birine bağlı olmadan bağımsız şekilde çalışır.

Go Dilinde örnek

Goroutines kullanarak Go Programlama Dili nde örnek yapabiliriz. Resmi dökümanlar ve örnekler için buraya bakabilirsiniz.

ASYNC

package main
import "fmt"
func main() {
 fmt.Println("1")
 fmt.Println("2")
 fmt.Println("3")
 fmt.Println("4")
 fmt.Println("5")
 fmt.Println("6")
 fmt.Println("7")
 fmt.Println("8")
 fmt.Println("9")
 fmt.Println("10")
}

Çıktı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SYNC (Go-Routines ile)

package main
import "fmt"

func main() {
  go func() {
  fmt.Println("1")
  fmt.Println("2")
  fmt.Println("3")
  }()

  fmt.Println("4")
  fmt.Println("5")
  fmt.Println("6")
  fmt.Println("7")
  fmt.Println("8")
  fmt.Println("9")
  fmt.Println("10")
}

Çıktı

4
5
6
1
7
8
2
9
3
10