array

Array, içeriğine dizinle (satır numarasıyla) erişilen bir veri grubu oluşturmak için kullanılan bir data structure'dır.

Örnek olarak;

// Array oluşturmak
var myArray = ['a', 'b', 'c'];

// Array'den bir elemanı okumak
myArray[1]; // 'b'