angular-cli

Angular CLI, bir proje oluşturabilen, dosya ekleyebilen ve test, paketleme ve dağıtım gibi çeşitli geliştirme görevlerini yerine getirebilen bir command line interface aracıdır.