alpha version

Alfa Versiyon, bir bilgisayar yazılımının planlanmış özelliklerinin sadece bir kısmını taşıyan versiyonu. Yazılımı üreten yazılımcıların veya yazılımı üreten şirketin çalışanlarının kullandığı versiyon.

Beta Testing öncesi kullanımın geneli.