algorithm

1 - Matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir.

2 - Bir problemin çözümüne ulaşmak için uygulanması gereken kurallar dizini.

Kullanıcı tarafından girilen bir sayının faktöriyel değerini bulmak için yazılmış örnek bir algoritma:

Adım 1: Başla.
Adım 2: factorial, i ve n değişkenlerini tanımla.
Adım 3: Değişkenlerin başlangıç değerlerini tanımla.
  factorial ← 1
  i ← 1
Adım 4: Ekrandan girilen n değerini oku.
Adım 5: (i = n) eşitliği sağlanana kadar tekrarla.
  factorial ← factorial * i
  i ← i + 1
Adım 6: factorial değişkeninin değerini göster.
Adım 7: Dur.